Funding information

Cistiú ó Create Louth

Louth County Council operates a number of funding opportunities for individuals and organisations involved in the arts. Please note 2023 applications will open during the first quarter of the year. For further queries please contact us.

Please note that these grants have been streamlined to once a year. The closing date is to be confirmed.

2023 applications will open during the first quarter of the year. 2022 application are closed. 

Is féidir iarratais a sheoladh i ríomhphost chuig arts@louthcoco.ie nó leis an bpost chuig An tSeirbhís Ealaíon, Comhairle Contae Lú, Halla an Chontae, Bóthar San Alfonsas, Dún Dealgan, Co. Lú A91 KFW6

(Is féidir nach mbeidh an foirgneamh ar oscailt de bharr na srianta)

Féach chuige go mbíonn na nithe seo a leanas ag gabháil leis an iarratas:

  • I gcás eagraíochtaí, ainm, seoladh agus uimhir theagmhála an chathaoirligh, an rúnaí agus an chisteora.
  • Sonraí gach foinse cistiúcháin eile, ar nós íocaíochtaí deonacha, deontais srl.
  • Uimhir Charthanais / Uimhir Thagartha Cánach, más ann.
 

Féadfaidh Comhairle Contae Lú tuilleadh faisnéise a lorg i dtaca le hiarratas, ach is faoin iarratasóir atá sé gach faisnéis iarrtha a chur isteach agus measfar iarratas a bheith neamh-incháilithe mura mbíonn an t-iarratas líonta isteach i gceist agus gach rud iarrtha ag gabháil leis. Ní mór cónaí i gContae Lú a bheith ar gach iarratasóir, ach amháin i gcásanna eisceachtúla.

Cumann drámaíochta na héireann 2022

Click above to download the application form when announced

Deontais faoin acht ealaíon 2022

Click above to download the application form when announced

Deontais faoin acht ealaíon 2021

Click above to download the application form when announced

Uirlisí ceoil scoile 2022

Click above to download the application form when announced

Iarr tuilleadh eolais orainn ar

arts@louthcoco.ie