Funding information

Cistiú ó Create Louth

Louth County Council operates a number of funding opportunities for individuals and organisations involved in the arts. For further queries please contact us.

Please note that these grants have been streamlined to once a year. The closing date is Wed 12th April @ 4pm

Is féidir iarratais a sheoladh i ríomhphost chuig arts@louthcoco.ie nó leis an bpost chuig An tSeirbhís Ealaíon, Comhairle Contae Lú, Halla an Chontae, Bóthar San Alfonsas, Dún Dealgan, Co. Lú A91 KFW6

(Is féidir nach mbeidh an foirgneamh ar oscailt de bharr na srianta)

Féach chuige go mbíonn na nithe seo a leanas ag gabháil leis an iarratas:

  • I gcás eagraíochtaí, ainm, seoladh agus uimhir theagmhála an chathaoirligh, an rúnaí agus an chisteora.
  • Sonraí gach foinse cistiúcháin eile, ar nós íocaíochtaí deonacha, deontais srl.
  • Uimhir Charthanais / Uimhir Thagartha Cánach, más ann.
 

Féadfaidh Comhairle Contae Lú tuilleadh faisnéise a lorg i dtaca le hiarratas, ach is faoin iarratasóir atá sé gach faisnéis iarrtha a chur isteach agus measfar iarratas a bheith neamh-incháilithe mura mbíonn an t-iarratas líonta isteach i gceist agus gach rud iarrtha ag gabháil leis. Ní mór cónaí i gContae Lú a bheith ar gach iarratasóir, ach amháin i gcásanna eisceachtúla.

An Scéim Tacaíochta d’Ealaíontóirí 2023

Click above to download the application form in PDF format

Deontais faoin Acht Ealaíon 2003

Click above to download the application form in PDF format

Sparánacht Réigiúnach Ionad Tyrone Guthrie 2023

Click above to download the application form in PDF format

Scéim Cheannaigh na nUirlisí Ceoil Scoile 2023

Click above to download the application form in PDF format

Iarr tuilleadh eolais orainn ar

arts@louthcoco.ie